Sên lãi, sên lãi cạn hay sên trần là tên gọi chung của bất kỳ loài thân mềm chân bụng sống trên cạn nào không có vỏ cứng. Từ sên (slug) cũng thường được sử dụng như một phần trong tên gọi chung của bất kỳ loài nhuyễn thể chân bụng nào không có vỏ, vỏ rất nhỏ hoặc chỉ có vỏ nhỏ bên trong, đặc biệt là sên biểnbán sên (điều này trái ngược với tên gọi chung của ốc (snail), áp dụng cho động vật chân bụng có vỏ cuộn tròn đủ lớn để chúng có thể rút hoàn toàn các phần mềm của mình vào bên trong vỏ).

Sên lãi
Slugs 1896.png
Nhiều loài sên lãi Anh, bao gồm (từ trên xuống) các hình vẽ lớn hơn: Arion ater, Geomalacus maculosus, Limax maximusLimax flavus
Slug in VanDusen Botanical Garden.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Lớp (class)Gastropoda
Sên lãi Limax maximus

Nhiều họ phân loại khác nhau của sên lãi cạn tạo thành một phần của một số dòng tiến hóa khá khác nhau, bao gồm cả ốc. Do đó, các họ sên lãi khác nhau không có họ hàng gần gũi với nhau, mặc dù có sự giống nhau bề ngoài về hình thức cơ thể tổng thể. Tình trạng không có vỏ đã phát sinh nhiều lần một cách độc lập trong quá khứ tiến hóa, và do đó, phạm trù "sên lãi" là một thể đa dạng.

Phân loạiSửa đổi

Trong số sáu bộ của Pulmonata, hai bộ - OnchidiaceaSoleolifera - chỉ bao gồm các loài sên lãi. Một họ thứ ba, Sigmurethra, chứa nhiều nhóm ốc, bán sên (nghĩa là ốc có vỏ quá nhỏ để chúng có thể thụt vào hoàn toàn) và sên lãi. Phân loại của nhóm này đang trong quá trình được sửa đổi dựa trên trình tự DNA. Có vẻ như các loài bộ Pulmonata có tính chất đa ngành và cơ bản đối với các loài Opisthobranchia, là một nhánh cuối cùng của cây phân loại. Họ Ellobiidae cũng là loài đa ngành.

Tham khảoSửa đổi