Sông Ba Chẽ là một trong những con sông lớn tại tỉnh Quảng Ninh

Sông được bắt nguồn từ huyện Hoành Bồ, chảy quanh co theo hướng đông bắc sang huyện Ba Chẽ và theo hướng đông từ xã Thanh Lâm, Ba Chẽ chảy qua thị trấn Ba Chẽ đổ ra biển

Sông có chiều dài khoảng 80 km, đoạn thượng lưu dốc, nhiều ghềnh thác. Từ thị trấn Ba Chẽ ra biển lòng sông rộng dần.

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa
  • Vietnam Administrative Atlas, Nhà xuất bản Bản Đồ, 2004

Liên kết ngoài

sửa