Sông Cấm (Nghệ An)

Sông Cấm là một con sông chảy qua địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.[1]

Sông có chiều dài 47 km[2], bắt nguồn từ chân dãy núi Đại Huệ thuộc xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, chảy về hướng đông và đổ ra vịnh Bắc Bộ tại cửa Lò.[1]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a b Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ “Tài nguyên thiên nhiên”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. 14 tháng 7 năm 2019.