Sông Hàm Giang trên bản đồ Việt Nam
Sông Hàm Giang
Sông Hàm Giang
Sông Hàm Giang (Việt Nam)

Sông Hàm Giangphụ lưu cấp 1 của sông Trà Khúc, chảy ở huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam [1][2][3].

Hàm Giang đổ vào sông Trà Khúcthôn Ngân GiangTịnh Hà huyện Sơn Tịnh.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-49- 14C & 14D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ Thông tư Số 28/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi. Thuvienphapluat, 2017. Truy cập 10/08/2018.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi