Sông Krông Ana là một phụ lưu của sông Serepôk và là một trong những con sông chính ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.[1][2][note 1]

Sông Krông Ana
Sông Mẹ, Sông Cái
Sông
Sông Krông Ana
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Đắk Lắk
Các phụ lưu
 - hữu ngạn LắkBuôn Trấp
Nguồn Sông Krông Pắc, sông Krông Bông
Cửa sông Sông Sêrêpôk
Chiều dài 215 km (134 mi)
Lưu vực 3.960 km2 (1.529 dặm vuông Anh)

Sông Krông Ana là hợp lưu của một số dòng sông nhỏ hơn, như Krông Búk, Krông Pắc, Krông Bông, Krông Kmar, diện tích lưu vực 3.960 km², chiều dài dòng chính 215 km. Sông có dòng chảy tương đối hiền hòa, không có ghềnh thác, đoạn hạ lưu thuộc LắkBuôn Trấp có độ dốc 0,25%, dòng sông gấp khúc gây lũ lụt hàng năm trên phạm vi khá rộng, đồng thời cũng bồi đắp phù sa tạo nên những cánh đồng màu mở ven sông. Đây là con sông có ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh, nhất là cây lúa nước.

Chỉ dẫn sửa

  1. ^ Trong tiếng các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer ở Tây Nguyên và trong tiếng Việt cổ (trước thế kỷ 16, xem Chữ Nôm) thì "đăk" có nghĩa là nước, sông, suối, còn "krông" có nghĩa là sông.

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-49-73-xx. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa