Sông Long Đại

Sông Long Đại là một con sông thuộc huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình, vùng duyên hải Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Con sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn và chảy theo hướng đông bắc. Tổng chiều dài của nó là 77 km (48 mi). Sông Long Đại tạo ra một đồng bằng màu mỡ hẹp bởi các bờ của nó. Sau đó, nó gặp sông Kiến Giang và cùng nhau tạo thành sông Nhật Lệ. Sông Nhật Lệ thường chảy theo hướng đông bắc trước khi đỗ ra Biển Đông tại Đồng Hới. Sông Long Đại gây lũ lụt vào mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12). Tuy nhiên, lũ lụt nghiêm trọng đã được ngăn chặn nhờ con đập ở đầu nguồn của nó.

Tham khảoSửa đổi