Sông Ngũ Huyện Khê

Ngũ Huyện Khê là một chi lưu của sông Đuống, nó bắt nguồn từ địa phận ranh giới giữa xã Xuân CanhĐông Hội thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và chảy vào tỉnh Bắc Ninh tại Thị xã Từ Sơn. Cuối cùng, sông Ngũ Huyện Khê đổ vào sông Cầu tại phường Hoà Long, thành phố Bắc Ninh.

Sông Ngũ Huyện Khê chảy qua 5 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Đông Anh trên địa bàn Hà Nội; thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong, huyện Tiên Duthành phố Bắc Ninh trên địa bàn Bắc Ninh. Sông này được dùng tiêu thoát nước về mùa mưa, lấy nước phục vụ bà con nông dân sản xuất nông nghiệp về mùa khô.

Ngày nay, con sông này được ví von như sông Thị Vải - Đồng Nai vì tình trạng ô nhiễm tăng cao của nó, con sông bị "đầu độc" một cách công khai bởi hàng chục, hàng trăm cơ sở sản xuất giấy ở khu vực hạ lưu thuộc địa phận Phú Lâm, huyện Tiên Duphường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Tham khảoSửa đổi

  • Báo Pháp luật Việt Nam_Cơ quan của Bộ Tư pháp.
  • Báo Pháp luật xã hội_Các hộ dân "tố" chuyện sông Ngũ Huyện Khê bị lấp, dòng chảy bị thắt
  • Báo Dân Việt_Sông Ngũ Huyện Khê ô nhiễm nghiêm trọng