Sông Sa Lung (Quảng Trị)

Sông Sa Lung, phần thượng nguồn còn gọi là Rào Quang, là một con sông đổ ra Sông Bến Hải. Sông có chiều dài 59 km và diện tích lưu vực là 410 km².

Sông Sa Lung
Vị trí
Quốc giaViệt Nam
Đặc điểm địa lý
Thượng nguồn 
 • cao độ?
Cửa sôngSông Bến Hải
 • cao độ
?
Độ dài59 km
Diện tích lưu vực410 km²
Lưu lượng?

Sông Sa Lung chảy qua các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình [1][2][3][4].

Ghi chúSửa đổi

Trong "Danh mục lưu vực sông liên tỉnh" có nêu Sông Sa Lung (Quảng Trị) là sông liên tỉnh, song thực tế sông nằm gọn trong huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị [3].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ E-48- 70 & 82. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ a b Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 22/08/2018.
  4. ^ Thông tư 06/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Trị. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 22/08/2018.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi