Súng trong tiếng Việt có thể dùng để chỉ:

Đồ vậtSửa đổi

  • Súng: một loại vũ khí.

Thực vậtSửa đổi

  • Nymphaea: chi súng, một chi thực vật có hoa.