Mở trình đơn chính

Sả trong tiếng Việt có thể là: