Trong vật lý hạt nhân, sản phẩm phân rã là các hạt nuclide sót lại từ quá trình phóng xạ. Thông thường phân rã phóng xã xảy ra theo chuỗi gồm nhiều bước nhỏ. Ví dụ, 238U phân rã thành 234Th, rồi 234Th lại phân rã tiếp thành 234mPa và quá trình cứ thế tiếp tục cho đến khi đạt sản phẩm ổn định cuối cùng là 206Pb:

Chuỗi phóng xạ từ 212Pb tới 208Pb với các sản phẩm trung gian: Hạt beta, 212Bi, 208Tl, 212Po, hạt alpha

Trong đó:

  • 234Th, 234mPa,…,206Pb là các sản phẩm phân rã của 238U.
  • 234Th là sản phẩm phân rã trực tiếp của 238U.
  • 234mPa (234 metastable) là sản phẩm phân rã tiếp theo của 238U.[1]

Sản phẩm phân rã là rất quan trọng trong việc nghiên cứu phóng xạ và quản lý chất thải phóng xạ.

Các nguyên tố phóng xạ có số nguyên tử lớn hơn chì thường cho ra kết quả phóng xạ là các đồng vị của Tali hoặc chì

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Glossary of Volume 7 Lưu trữ 2017-01-03 tại Wayback Machine (Depleted Uranium — authors: Naomi H. Harley, Ernest C. Foulkes, Lee H. Hilborne, Arlene Hudson, and C. Ross Anthony) of A review of the scientific literature as it pertains to gulf war illnesses.

Liên kết ngoài

sửa