Sở giao dịch Hồng Kông

Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, tên chính thức là Sở giao dịch Hồng Kông (Hán-ViệtHương Cảng giao dịch sở) (tiếng Hoa 香港交易所) là một sở giao dịch chứng khoán tại Hồng Kông. Đây là sở giao dịch có giá trị vốn hóa của các công ty niên yết lớn thứ 6 thế giới (xem danh sách các sở giao dịch chứng khoán thế giới) với tổng giá trị 1,71 ngàn tỷ USD.

Lịch sửSửa đổi

Các hoạt động giao dịch chứng khoán đã diễn ra tại Hồng Kông từ năm 1861 nhưng chính thức thì năm 1891, cơ sở đầu tiên được thành lập ở đây.

Tham khảoSửa đổi