Truyền hình độ nét chuẩn

Hệ thống truyền hình tương tự nguyên bản
(Đổi hướng từ SDTV)

Truyền hình độ nét chuẩn, hay còn được biết đến là SDTV (viết tắt của Standard Definition in Television), là loại kỹ thuật phát truyền hình với một trong hai độ phân giải phổ biến nhất là 480i576i. Kỹ thuật phát này được gọi là chuẩn vì nó rất phổ biến trong cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, trước khi bị thay thế bởi truyền hình độ nét cao.

Một số độ phân giải truyền hình: 8K UHDTV, 4K UHDTV, 1080p HDTV, và 480i SDTV (SD trong hình).

Tại Hoa Kỳ, SDTV kỹ thuật số phát sóng với tỉ lệ 4:3 giống như các tín hiệu NTSC với màn hình rộng mà phần trung tâm bị cắt.[1] Tuy nhiên, các quốc gia khác trên thế giới dùng hệ thống màu PAL hay SECAM, truyền hình độ nét chuẩn hiện nay dùng với tỉ lệ 16:9 với sự chuyển giao công nghệ vào giữa những năm thập niên 19902000.

Tỉ lệ điểm ảnh

sửa
Định dạng Video Độ phân giải Tỉ lệ của điểm ảnh Sau khi mở rộng chiều ngang
576i 4:3 704×576 12:11 768×576
720×576
(bỏ khoảng trống ngang)
720×576 (đầy đủ) 786×576
576i 16:9 704×576 16:11 1024×576
720×576
(bỏ khoảng trống ngang)
720×576 (đầy đủ) 1048×576
480i 4:3 704×480 10:11 640×480
720×480
(bỏ khoảng trống ngang)
720×480 (đầy đủ) 654×480
480i 16:9 704×480 40:33 853×480
720×480
(bỏ khoảng trống ngang)
720×480 (đầy đủ) 872×480

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “All-Digital Television Is Coming (And Sooner Than You Think!)”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2008. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2014.

Liên kết ngoài

sửa