Mở trình đơn chính

Sadi Carnot (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Sadi Carnot có thể là: