Mở trình đơn chính
Số liệu thống kê
Giáo xứ:Saint George
Diện tích:44km²
Thành phố lớn nhất: The Glebe
Dân số (ước năm 2000):16.718 người
Mật độ dân số:379,95 người/km²
Đại diện nghị viện
-Trụ sở hành chính2
Bản đồ
Bản đồ Barbados với vị trí của Saint George
Các Giáo xứ Barbados

Saint George là một giáo xứ của Barbados ở trung tâm hòn đảo này. Đây là một trong 2 giáo xứ không giáp biển, giáo xứ kia là Saint Thomas. Một điểm nổi bật ở giáo xứ này là Gun Hill, một trong các trạm tín hiệu còn lại, được xây dựng vào năm 1818.

Saint George giáp 6 trong số 11 giáo xứ còn lại.

Các giáo xứ giáp Saint GeorgeSửa đổi

Tham khảoSửa đổi