Xã của Barbados

Barbados hiện được chia thành các đơn vị hành chính gọi là xã (parish). Theo đạo luật của Nghị viện Barbados, tên chính thức trong tiếng Anh sẽ là "Parish of ("Tên xã").[1][2] Thuật ngữ parish được sử dụng để chỉ đơn vị hành chính cơ sở của Barbados vốn có nguồn gốc từ hệ thống giáo xứ Anh giáo, vốn là tôn giáo chính của quốc đảo này, dần dà được áp dụng vào phân cấp hành chính như cấp (civil parish). Thủ đô Bridgetown thuộc xã Saint Michael và có thể sẽ trở thành một khu vực riêng.

Bản đồ các xã của Barbados

11 xã của Barbados gồm:

Số Nguyên Thủ phủ Diện tích
(km²)
Dân số
(Thống kê 2000)
Mật độ
km−2
1 Christ Church Oistins 57 49.498 868,4
2 Saint Andrew Greenland 36 5.254 145,9
3 Saint George Bulkeley 44 17.868 406,1
4 Saint James Holetown 31 22.742 733,6
5 Saint John Four Roads 34 8.873 261,0
6 Saint Joseph Bathsheba 26 6.805 261,7
7 Saint Lucy Crab Hill 36 9.328 259,1
8 Saint Michael Bridgetown 39 83.684 2.145,7
9 Saint Peter Speightstown 34 10.699 314,7
10 Saint Philip Crane 60 20.540 342,3
11 Saint Thomas Hillaby 34 11.590 340,9
  Barbados Bridgetown 431 250.012 580,1

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Laws of Barbados (Laws, statutes, etc. compilations). .. Stamford Street and Charing Cross, London: William Clowes and Sons. 1875 [1875]. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2010.
  2. ^ “Barbados Cultural Association of British Columbia - History of Barbados”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 6 năm 2009. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2011.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Articles on first-level administrative divisions of North American countries