Sala Krau (tiếng Khmer: សាលាក្រៅ) là một trong hai quận (Khan) thuộc tỉnh Pailin, miền tây Campuchia. Quận được chia thành 4 Sangkat và 43 Krom.[1] Theo thống kê năm 1998, dân số toàn quận là 7.106 người.[2]

Sangkat (Xã) Krom (Làng)
Sala Krau Spung, Veal, Tuol, Leav, Kuy, Ou Ressey Kroam, Kok Keo, Sre An Tak
Stueng Trang Thnol Bat, Stoeng Trang, Phnum Krenh, Ou Kunthy Dova, Bay Sei, Phnom Prial, Dei Saeit, Ou Doun Ta Kroam, Ou Don Ta Loeu, Prey Chun Teas, Pteas Sboav, Koan Dam Rei, Toul Khos, Anlong Rak Sa, Tom Nob, Dei Sa Thmor
Stueng Kach Kngak, Ta Ngen Kraom, Ou Beng, Bos S'am, Doung, Stueng Kach, Boeng Prolit, Sla, Rathkraoh Chheh, Tuek Chenh, Ou Ro El, Psar Prum, Ou Chheu Kram
Ou Andoung Thnal Totueng, Koun Phnum, Thnal Kaeng, Boeng Trakuon, O Andoang, Ou Ressey Loeu

Tham khảo

sửa
  1. ^ Tourism Resort of Cambodia, 2003
  2. ^ “General Population Census of Cambodia 1998, Final Census Results” (PDF). National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Cambodia. tháng 8 năm 2002. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2010. See page 296.