Samsenethai (còn gọi Un Heuan hay Thao Oune Heuane) là vị vua thứ hai của nhà nước Lan Xang, con của vua Fa Ngum.

Samsenthai
Vua Lan Xang
Vua Lan Xang
Tại vị1374 - 1416
Đăng quang1374
Tiền nhiệmFa Ngum
Kế nhiệmLan Kham Deng
Thông tin chung
Sinh1357
Muang Sua, Lan Xang
Mất1416
Muang Sua, Lan Xang
Phối ngẫuKeo Lot Fa (Ayutthaya)
Bua Then Fa (Muang Sua)
Noi On Sor (Lan Na)
Keo Yot Fa (Ayutthaya)
Keo Sida (Sip Song Panna)
Hậu duệVương tử Lusai
Vương tử Lan Kham Deng
Vương tử Kham Tam Sa
Vương tử Khon Kham
Vương tử Vang Buri
Vương nữ Keo Kumari
Vương nữ Anocha
Vương nữ Manora
Vương nữ Suphatthat
Vương nữ Mahakai
Tôn hiệu
Samdach Brhat-Anya Samu Sena Daya Daya Buvana Natha Adipati Sri Sadhana Kanayudha(tiếng Lào: ສົມເດັຈພຣະຍາ ສາມແສນໄທ ໄຕຣ໌ພູວະນາທອາທິປັຕ ສຼີສັຕນາຄະນາຫຸທ)
Thân phụFa Ngum
Thân mẫuKeo Kang Ya
Tôn giáoPhật giáo Nam tông

Ông trị vì từ năm 1373 đến năm 1416.Vương hiệu Samsenethai của ông nghĩa đen là "300.000 người Thái", vì vậy có lẽ phản ánh phạm vi lãnh thổ mà ông kiểm soát được liên quan đến con số người này. Tuy nhiên không rõ con số này chỉ lực lượng quân đội của ông hay dân số của đất nước.

Ông có hai người vợ; một là Công chúa Ngo Fa xứ Ayutthaya, và hai là Công chúa Noy Onsa xứ Lan Na. ông có ba người con trai với người vợ Ayutthaya gồm Hoàng tử Lan Kham Deng, Hoàng tử Sai, Hoàng tử Khamteam. Và cũng có ba người con trai với người vợ xứ Lan Na gồm Hoàng tử Kongkeo, Hoàng tử Leu Xay, và Hoàng tử Fa Kheun. Samsenethai còn có năm con gái: Công chúa Keo Koumari, Công chúa Anousa, Công chúa Manora, Công chúa Souphutta, và Công chúa Siva Yaka.

Tham khảo

sửa
Samsenethai
Tiền nhiệm:
Fa Ngum
Vua Lan Xang
1373–1416
Kế nhiệm:
Lan Kham Deng