Danh sách quốc vương Lào

bài viết danh sách Wikimedia

Nhà nước đầu tiên của Lào là vương quốc Lan Xang. Phà Ngừm người sáng lập vương quốc này, chính là quốc vương đầu tiên của Lào. Chế độ quân chủ ở Lào chấm dứt vào cuối năm 1975. Quốc vương cuối cùng của Lào là Savang Vatthana. Dưới đây là danh sách các quốc vương của Lào qua các thời kỳ và các vương triều.

Chúa Mường Sưa (Xiềng Dong Xiềng Thong) sửa

Vương quốc Lan Xang sửa

Vương quốc Champasak (1700-1946) sửa

Champasak ban đầu là một vương quốc tách ra từ Lan Xang. Song từ năm 1904, Champasak trở thành một công quốc nằm trong Vương quốc Lào, và tồn tại đến tận năm 1946. Khi trở thành công quốc, những người đứng đầu Champasak chỉ còn là hoàng thân.

Các quốc vương của Vuơng quốc Champasak lần lượt là:

Hoàng thân sửa

Vương quốc Viêng Chăn (1707-1828) sửa

Vương quốc Viêng Chăn thành lập vào 1707, cũng là tách ra từ Lan Xang. Vương quốc này tồn tại đến năm 1828 thì bị biến thành một xứ phụ thuộc vào Vương quốc Xiêm.

Các quốc vương của Vương quốc Viêng Chăn là:

Vương quốc Luang Phrabang (1707-1946) sửa

Sisavang Vong trở thành Quốc vương của Vương quốc Lào từ ngày 12 tháng 10 năm 1945.

Vương quốc Lào (1946-1975) sửa

Vương quốc Lào thành lập vào năm 1946. Đây là lần đầu tiên một nhà nước Lào cai trị toàn bộ lãnh thổ Lào. Tuy nhiên đến tháng 12 năm 1975 thì chế độ quân chủ Lào chấm dứt. Vương quốc Lào trở thành nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tham khảo sửa