Kham Nai hay Kham Nhai, còn gọi là Youtti Thammasunthon (* 1830 Himlot - † 1858 Himlot), vương hiệu đầy đủ là Brhat Chao Yudhi Dharma Sundaragana Negara Champasakti, là vua của Vương quốc Champasak, trị vì từ năm 1856 đến khi mất năm 1858 [1][2][3].

Kham Nai
Vua Champasak
Tại vị1856 - 1858
Đăng quang1856
Tiền nhiệm?
Kế nhiệmKham Souk
Thông tin chung
Sinh1830, Himlot
Mất1858, Himlot
Thân phụHuy Champasak
Tôn giáoPhật giáo Nam tông

Kham Nai sinh năm 1830 ở Himlot Chao Kamanaya, là con thứ ba của Brhat Chao Huy Champasak (trị vì 1827-1840). Ông được đào tạo ở Bangkok, và năm 1856 được vua Siam Mongkut bổ nhiệm làm Chao Muang Nakhon Champasak.

Kham Nai mất năm 1858 ở Himlot. Ông có hai con gái.

  • Sadet Chao Heuane Kamabumi [Kham Phu].
  • Sadet Chao Heuane Mala.

Kế vị là người em, con thứ tư của Brhat Chao Huy Champasak, Sadet Chao Kamasukti làm vua vương hiệu Kham Souk (trị vì 1858 - 1900).[4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Christopher Buyers (8/2001) Laos, Brief History. Truy cập 1/04/2019.
  2. ^ Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 (ISBN 359810491X), Art. "Laos", Period of Tripartition/ Periode der Dreiteilung Luang Prabang. p. 1740. (tiếng Anh) & (tiếng Đức)
  3. ^ Christopher Buyers (12/2014) The Khun Lo Dynasty, Genealogy - Champasakti. p. champasa1. Truy cập 1/04/2019.
  4. ^ Peter Simms and Sandra Simms, The Kingdom of Laos: Six Hundred Years of History (1999), pg 178.