San Clemente

trang định hướng Wikimedia

San Clemente có thể đề cập đến:

 Chile Sửa đổi

 Hoa Kỳ Sửa đổi

 Philippines Sửa đổi

Tây Ban Nha Sửa đổi

 Ý Sửa đổi