San Clemente

trang định hướng Wikimedia

San Clemente có thể đề cập đến:

 ChileSửa đổi

 Hoa KỳSửa đổi

 PhilippinesSửa đổi

Tây Ban NhaSửa đổi

 ÝSửa đổi