San Clemente là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Tarlac, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 11.703 người trong 2.462 hộ.

Bản đồ Tarlac với vị trí của San Clemente
Bản đồ Tarlac với vị trí của San Clemente

Các đơn vị hành chính sửa

San Clemente được chia thành 12 barangay.

 • Balloc
 • Bamban
 • Casipo
 • Catagudingan
 • Daldalayap
 • Doclong 1
 • Doclong 2
 • Maasin
 • Nagsabaran
 • Pit-ao
 • Poblacion Norte
 • Poblacion Sur

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Tarlac