San José

trang định hướng Wikimedia

San José – hoặc dạng Anh hóa là San Jose – trong tiếng Tây Ban Nha là Thánh Giuse.

Tên địa danhSửa đổi

Hai thành phố lớn trên thế giới có chung tên San José:

Ngoài ra, đây là tên của

  Argentina:
  Belize:
  Chile:
  Colombia:
  Costa Rica:
  Guatemala:
  Northern Mariana Islands:
  Mexico:
  Panama:
  Paraguay:
  Peru:
  Philippines:
  Hoa Kỳ:
  Uruguay:

ĐảoSửa đổi

Tổ chứcSửa đổi

Đại học và cao đẳngSửa đổi

Động vậtSửa đổi

KhácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi