Chòm Sao Sâm Túc

Sao Sâm hay Sâm Tú hoặc Sâm Thủy Viên là tên gọi của một trong số 28 chòm sao Trung Quốc cổ đại (nhị thập bát tú), đồng thời là chòm sao thứ bảy trong số bảy chòm sao ở phương tây (Bạch Hổ).

Số saoSửa đổi

Sâm Sâm có 7 sao chủ (tinh quan) như sau:

Sao chủ Chòm sao hiện đại Số sao
Sâm Lạp Hộ 7
Phạt Lạp Hộ 3
Ngọc Tỉnh Lạp Hộ/Ba Giang 4
Bình Thiên Thố 2
Quân Tỉnh Thiên Thố 4
Thiên Thố 4
Thỉ Thiên Cáp 1

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi