Sao biển đuôi rắn hay còn gọi là sao biển giòn (Danh pháp khoa học: Ophiuroidea) là loài động vật da gai trong lớp Ophiuroidea có họ hàng gần với sao biển.

Sao biển đuôi rắn
Khoảng thời gian tồn tại: 488–0 triệu năm trước đây Kỷ Ordovic tới Hiện tại
Sao biển đuôi rắn thông thường (Ophiura ophiura)
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Echinodermata
Liên lớp: Asterozoa
Lớp: Ophiuroidea
Gray, 1840
Các bộ đã sắp xếp lại

Phân lớp Myophiuroidea Matsumoto, 1915

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa