Sha'ban (tiếng Ả Rập: شَعْبَان‎, chuyển tự sha‘bān) là tháng thứ tám của lịch Hồi giáo. Đây là tháng của "sự chia ly", có tên như vậy vì người Ả Rập ngoại giáo thường phân tán để tìm kiếm nước.

Đêm thứ mười lăm của tháng này được gọi là "Đêm kỷ lục" (Laylat al-Bara'at).[1] Tuy nhiên, việc tuân thủ ngày này vẫn còn bị tranh cãi.[2]

Sha'ban là tháng âm lịch cuối cùng trước tháng Ramadan, và vì vậy người Hồi giáo xác định trong đó khi ngày đầu tiên ăn chay Ramadan sẽ diễn ra.[3]

Tham khảo

sửa
  1. ^ G.E. von Grunebaum, Muhammadan Festivals (London: Curzon Press, 1976), pp. 53-54.
  2. ^ “Bid'ah of Sha'baan - islamqa.info”. islamqa.info.
  3. ^ “Ramadan fasting to start May 27 or May 28”. www.aljazeera.com. Truy cập ngày 27 tháng 4 năm 2017.