Shaktism (tiếng Phạn: Śāktaḥ nghĩa đen là "học thuyết về năng lượng, điện, nữ thần vĩnh cửu") là một môn phái chính của Ấn Độ giáo, trong đó thực tế siêu hình được coi là ẩn dụ của một người phụ nữ và Shakti được coi là thần tính tối thượng. Nó bao gồm nhiều nữ thần, tất cả đều được coi là các khía cạnh của cùng một nữ thần tối cao.[1][3] Chủ nghĩa Shak chủ nghĩa có các truyền thống phụ khác nhau, từ những truyền thống tập trung vào Parvati duyên dáng đến các môn phái tập trung vào Kali hung dữ.[4][5]

Shaktism là một truyền thống lấy Nữ thần làm trung tâm của Ấn Độ giáo.[1][2]

Các văn bản Sruti và Smriti của Ấn Độ giáo là một khuôn khổ lịch sử quan trọng của truyền thống chủ nghĩa Shak. Ngoài ra, nó còn tôn kính các văn bản Devi Mahatmya, Devi-Bhagavata Purana, Mahabhagwata PuranaShakta Upanishad như Devi Upanishad.[6] Đặc biệt, Devi Mahatmya, được coi là quan trọng trong Shaktism như Bhagavad Gita.[7]

Shakism được biết đến với nhiều truyền thống phụ khác nhau của Tantra,[8] cũng như một loạtcác nữ thần với các hệ thống tương ứng. Nó bao gồm Vidyapitha và Kulamārga. Các nữ thần trong đạo Shakism phát triển sau sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ, trong đó các nữ thần HinduPhật giáo được kết hợp để tạo thành Mahavidya, một danh sách mười nữ thần.[9] Các khía cạnh phổ biến nhất của Devi được tìm thấy trong Shakuality bao gồm Durga, Kali, Saraswati, Lakshmi, ParvatiTripurasundari.[3] Truyền thống tập trung vào Nữ thần rất phổ biến ở Đông Bắc Ấn Độ, đặc biệt là Tây Bengal và Assam, nơi tổ chức các lễ hội như Durga puja, phổ biến ở Tây Bengal.[4] Các ý tưởng của chủ nghĩa Shakism đã ảnh hưởng đến truyền thống VaishnavismShaivism, với Nữ thần được coi là Shakti / Năng lượng của VishnuShiva, và được tôn kính nổi bật trong nhiều đền thờ và lễ hội Hindu.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b Klostermaier, Klaus K. (2010). Survey of Hinduism, A: Third Edition. State University of New York Press. tr. 30, 114–116, 233–245. ISBN 978-0-7914-8011-3.
  2. ^ a b , ISBN 978-0-521-43878-0 |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  3. ^ a b J. Gordon Melton; Baumann, Martin (2010). Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 2nd Edition. ABC-CLIO. tr. 2600–2602. ISBN 978-1-59884-204-3.
  4. ^ a b "Shaktism", Encyclopædia Britannica (2015)
  5. ^ Yudit Kornberg Greenberg (2008). Encyclopedia of Love in World Religions. ABC-CLIO. tr. 254–256. ISBN 978-1-85109-980-1.
  6. ^ Jones, Constance; Ryan, James (2014). Encyclopedia of Hinduism. Infobase Publishing. tr. 399. ISBN 978-0816054589.
  7. ^ Rocher, Ludo (1986). The Puranas. Otto Harrassowitz Verlag. tr. 193. ISBN 978-3447025225.
  8. ^ Katherine Anne Harper; Brown, Robert L. (2012). The Roots of Tantra. State University of New York Press. tr. 48, 117, 40–53. ISBN 978-0-7914-8890-4.
  9. ^ Sanderson, Alexis. "The Śaiva Literature" Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine. Journal of Indological Studies (Kyoto), Nos. 24 & 25 (2012–2013), 2014, pp. 80.