Shoshenq

trang định hướng Wikimedia
Shoshenq
ššnq
bằng chữ tượng hình
SA
SA
n
q

Shoshenq (cũng được viết là Sheshonq, Sheshonk, Shoshenk) là tên được đặt cho nam giới trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Tên này khá phổ biến trong Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba của Ai Cập. Dưới đây là những người mang tên Shoshenq:

Pharaon sửa

Quan lại sửa