Bản đồ Sulu với vị trí của Siasi

Siasi là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Sulu, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 59.069 người trong 8.094 hộ.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Siasi được chia thành 51 barangay.

 • Bakud
 • Buan
 • Bulansing Tara
 • Bulihkullul
 • Campo Islam
 • Duggo
 • Duhol Tara
 • East Kungtad
 • East Sisangat
 • Ipil
 • Jambangan
 • Kabubu
 • Kong-Kong Laminusa
 • Kud-kud
 • Kungtad West
 • Latung
 • Luuk Laminusa
 • Luuk Tara
 • Manta
 • Minapan
 • Nipa-nipa
 • North Laud
 • North Manta
 • North Musu Laud
 • North Silumpak
 • Pislong
 • Poblacion (Campo Baro)
 • Punungan
 • Puukan Laminusa
 • Ratag
 • Sablay
 • Sarukot
 • Siburi
 • Singko
 • Siolakan
 • Siowing
 • Sipanding
 • Sisangat
 • Siundoh
 • South Musu Laud
 • South Silumpak
 • Southwestern Bulikullul
 • Subah Buaya
 • Tampakan Laminusa
 • Tengah Laminusa
 • Tong Laminusa
 • Tong-tong
 • Tonglabah
 • Tubig Kutah
 • Tulling

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Sulu