Sikorsky H-34 Choctaw (định danh công ty S-58) là một máy bay trực thăng quân sự động cơ đốt trong ban đầu được thiết kế bởi nhà sản xuất máy bay Mỹ Sikorsky như một máy bay tác chiến chống tàu ngầm cho Hải quân Hoa Kỳ. Nó đã được mở rộng sử dụng tuabin khí khi người Anh cấp phép là Westland Wessex và Sikorsky là S-58T sau này.

Sikorsky H-34 / S-58
Kiểu Trực thăng
Hãng sản xuất Sikorsky Aircraft
Chuyến bay đầu tiên 8 tháng 3 năm 1954
Bắt đầu
được trang bị
vào lúc
1954
Trang bị cho Lục quân Hoa Kỳ
Hải quân Hoa Kỳ

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ

Số lượng sản xuất 2.108
Phát triển từ H-19 Chickasaw
Biến thể Westland Wessex

Biến thể sửa

H-34A
JH-34A
VH-34A
H-34B
H-34C
JH-34C
VH-34C
HH-34D
LH-34D
UH-34D
VH-34D
UH-34E
HH-34F
YSH-34G
SH-34G
SH-34H
YSH-34J
 
SH-34J trên tàu USS Essex năm 1962
SH-34J
UH-34J
HH-34J
VH-34J
XHSS-1 Seabat
HSS-1 Seabat
HSS-1F Seabat
YHSS-1N Seabat
HSS-1N Seabat
HUS-1 Seahorse
HUS-1A Seahorse
HUS-1G Seahorse
HUS-1L Seahorse
HUS-1Z Seahorse
S-58
S-58B
S-58C
S-58D
S-58T
S-58 Heli-Camper
Orlando Airliner

Quốc gia sử dụng sửa

  Argentina
  Bỉ
  Brasil
  Canada
  Chile
  Costa Rica
  Pháp
  Tây Đức
  Haiti
  Indonesia
  Ý
  Israel
  Nhật Bản
  Lào
  Hà Lan
  Nicaragua
  South Vietnam
  North Vietnam
  Đài Loan
  Thái Lan
  Hoa Kỳ
  Uruguay

Tính năng kỹ chiến thuật (H-34 Choctaw) sửa

 

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

 • Đa dạng
 • Xem thêm sửa

  Máy bay liên quan
  Máy bay tương tự

  Danh sách liên quan

  Tham khảo sửa

  Ghi chú sửa

  1. ^ “Fuerza Aerea Argentina H-58”. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  2. ^ “World Air Forces 1968 pg. 48”. flightglobal.com. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  3. ^ a b c d “World Air Forces 1968 pg. 49”. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  4. ^ “Armada de Chile SH-34J”. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  5. ^ “Sikorsky-HSS-1N-(S-58A)”. Demand media. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  6. ^ “World's Air Forces 1981 pg. 332”. .flightglobal.com. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  7. ^ a b c d “World Air Forces 1968 pg. 51”. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  8. ^ “World Air Forces 1971 pg. 928”. flightglobal.com. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  9. ^ “World's Air Forces 1981 pg. 346”. .flightglobal.com. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  10. ^ “World's Air Forces 2004 pg. 65”. flightglobal.com. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  11. ^ “World Air Forces 1968 pg. 52”. flightglobal.com. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  12. ^ “World Air Forces 1968 pg. 52 (m)”. flightglobal.com. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  13. ^ “World Air Forces 1971 pg. 932”. flightglobal.com. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  14. ^ “World Air Forces 1968 pg. 53”. flightglobal.com. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  15. ^ “World Air Forces 1968 pg. 54”. flightglobal.com. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  16. ^ “World's Air forces 1981 pg.362”. flightglobal.com. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  17. ^ “World Air Forces 1968 pg. 60”. flightglobal.com. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  18. ^ “World's Air Forces 1981 pg. 377”. .flightglobal.com. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  19. ^ “World Air Forces 1968 pg. 55”. flightglobal.com. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2013.
  20. ^ “US Air ForceH-34”. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  21. ^ a b c d “Sikorsky Product History”. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2013.
  22. ^ “USCG History”. USCG HH-34. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  23. ^ “World's Air Forces 1987 pg. 104”. flightglobal.com. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
  24. ^ Apostolo 1984, p. 84.

  Tài liệu sửa

  • Apostolo, Giorgio. The Illustrated Encyclopedia of Helicopters. New York: Bonanza Books, 1984. ISBN 0-517-439352.
  • Duke, R.A. Helicopter Operations in Algeria [Translated French]. Washington, DC: Dept. of the Army, 1959.
  • Fails, William R. Marines & Helicopters, 1962-1973. Darby, Pennsylvania: Diane Publishing, 1995. ISBN 0-7881-1818-8.
  • Gunston, Bill. An Illustrated Guide To the Israeli Air Force. London: Salamander Books, 1982. ISBN 978-0-668-05506-2.
  • Leuliette, Pierre. St. Michael and the Dragon: Memoirs of a Paratrooper, New York: Houghton Mifflin, 1964.
  • Mesko, Jim: Airmobile: The Helicopter War in Vietnam. Carollton, Texas: Squadron/Signal Publications, 1984. ISBN 0-89747-159-8.
  • Riley, David. "French Helicopter Operations in Algeria." Marine Corps Gazette, February 1958, pp. 21–26.
  • Shrader, Charles R. The First Helicopter War: Logistics and Mobility in Algeria, 1954-1962. Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 1999. ISBN 0-275-96388-8.
  • Apostolo, Giorgio. The Illustrated Encyclopedia of Helicopters. New York: Bonanza Books, 1984. (page 84) ISBN 0-517-439352.
  • Spenser, Jay P. Whirlybirds: A History of the U.S. Helicopter Pioneers. Seattle, Washington: University of Washington Press, 1998. ISBN 0-295-97699-3.

  Liên kết ngoài sửa