Sphecoidea là một liên họ trước đây trong bộ Hymenoptera, còn được gọi là Liên họ Tò vò. Tát cả các họ thuộc liên họ Tò vò hiện tại đều là thành viên của liên họ Apoidea, nhưng không bao gồm các loài ong.

Ampulex compressa.jpg
Một loài tò vò thuộc chi Ampulex
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Hymenoptera
Phân bộ (subordo)Apocrita
Liên họ (superfamilia)Sphecoidea

Các họSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  •   Dữ liệu liên quan tới Sphecoidea tại Wikispecies