Streptophytina là tên gọi chính thức của một phân ngành[cần dẫn nguồn] (nhưng đôi khi được sử dụng ở cấp ngành, và khi đó thuật ngữ thích hợp hơn để sử dụng là Streptophyta), trong đó bao gồm 2 lớp: Charophyceae, chứa bộ Charales (hay Charophyta sensu stricto); và Embryophyceae, trong đó bao gồm toàn bộ thực vật có phôi (thực vật đất liền như rêuthực vật có mạch).

Streptophytina
Ephedra chilensis 1.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Streptophytina
Cấu trúc sinh sản của Chara.

Thuật ngữ Streptophyta, một thuật ngữ chính thức để chỉ một ngành, cũng được sử dụng để chỉ một phân giới và được sử dụng để bao gồm các loài thực vật đất liền (thực vật có phôi) cũng như một vài bộ tảo lục trước đây gộp trong ngành Charophyta[1].

Một nghiên cứu gần đây gộp cả các bộ Mesostigmatales, Chlorokybales, Klebsormidiales, Zygnematales, ColeochaetalesCharales trong Streptophyta[2].

Từ nguyênSửa đổi

Streptophyta có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp στρεπτο (streptós) nghĩa là "xoắn", dạng "chuỗi xoắn" hay "xích xoắn" và φυτόν (phuton) nghĩa là "thực vật".

Đọc thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi