Suối Cái là một con suối đổ ra Ngòi Lạt. Suối có chiều dài 16 km và diện tích lưu vực là 48 km². Suối Cái chảy qua các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình.[1]

Suối Cái
Đặc điểm
Dài16 km
Lưu vực48 km²
Lưu lượng?
Dòng chảy
Cửa sôngNgòi Lạt
 Cao độ?
Địa lý
Các quốc gia lưu vựcViệt Nam

Tham khảoSửa đổi