Sultan sa Barongis, Maguindanao

Sultan sa Barongis là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Maguindanao, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 34.709 người trong 6.426 hộ.

Bản đồ Maguindanao với vị trí của Sultan sa Barongis

Các đơn vị hành chính sửa

Sultan sa Barongis được chia ra 12 barangay.

 • Angkayamat
 • Barurao
 • Bulod
 • Darampua
 • Gadungan
 • Kulambog
 • Langgapanan
 • Masulot
 • Papakan
 • Tugal
 • Tukanakuden
 • Paldong

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa