Suriyavong II, Suryavong II hay Surinyavongsa II (sinh thế kỷ 18, mất 1791 tại Bangkok) vương hiệu đầy đủ là Somdet Brhat Chao Suriya Varman Raja Sri Sadhana Kanayudha, là vị vua của Vương quốc Luang Phrabang, trị vì từ năm 1768 đến khi mất, năm 1791.[1][2][3]

Suriyavong II
Vua Luang Phrabang
Tại vị1768 - 1791
Tiền nhiệmSotika Koumane
Kế nhiệmAnurutha
Thông tin chung
SinhThế kỷ thứ 18
Luang Phrabang
Mất1791
Luang Phrabang
Thân phụInthasom

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Christopher Buyers (8/2001) Laos, Brief History. Truy cập 1/04/2019.
  2. ^ Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 (ISBN 359810491X), Art. "Laos", Period of Tripartition/ Periode der Dreiteilung Luang Prabang. p. 1740. (tiếng Anh) & (tiếng Đức)
  3. ^ Paul Lévy. Histoire du Laos, Que sais-je ? n° 1.549, Presses universitaires de France, Paris 1974. p. 56

Liên kết ngoàiSửa đổi