Suy thoái đất là một quá trình mà trong đó giá trị của môi sinh bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các quá trình do con người tác động lên đất.[1]  Suy thoái đất được xem là bất cứ sự thay đổi hoặc xáo trộn nào gây nên với đất mà thấy là độc hại hoặc không mong muốn.[2] Tai biến tự nhiên không được coi là một nguyên nhân; tuy nhiên các hành vi của con người có thể ảnh hưởng một cách gián tiếp đến các hiện tượng như lũ lụt hay cháy rừng.

Suy thoái đất nghiêm trọng tại Nauru sau khi khai thác cạn lớp phủ phosphat bằng việc đào mỏ

Đây được coi là một chủ đề quan trọng của thế kỷ 21 do những hệ quả mà suy thoái đất gây ra cho năng suất nông nghiệp, môi trường, và ảnh hưởng của nó lên an ninh lương thực.[3] Ước tính rằng lên tới 40% lượng đất nông nghiệp của thế giới bị suy thoái nghiêm trọng.[4]

Tác động sửa

 
Xói mòn đất ở một cánh đồng lúa mì gần Pullman, Hoa Kỳ

Sự cắt thực vật quá mức diễn ra khi con người đốn hạ rừng rậm, rừng thưa và cây bụi—để lấy gỗ, nhiên liệu gỗ và các sản phẩm khác—ở tốc độ vượt quá tỉ lệ tái mọc tự nhiên. Điều này thường xuyên diễn ra ở các môi trường bán khô cằn, nơi nạn thiếu nhiên liệu gỗ xảy ra nặng nề.

Tham khảo sửa

  1. ^ Conacher, Arthur; Conacher, Jeanette (1995). Rural Land Degradation in Australia. South Melbourne, Victoria: Oxford University Press Australia. tr. 2. ISBN 0-19-553436-0.
  2. ^ Johnson, D.L., S.H. Ambrose, T.J. Bassett, M.L. Bowen, D.E. Crummey, J.S. Isaacson, D.N. Johnson, P. Lamb, M. Saul, and A.E. Winter-Nelson. 1997. Meanings of environmental terms. Journal of Environmental Quality 26: 581-589.
  3. ^ Eswaran, H.; R. Lal; P.F. Reich (2001). “Land degradation: an overview”. Responses to Land Degradation. Proc. 2nd. International Conference on Land Degradation and Desertification. New Delhi, India: Oxford Press. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2012.
  4. ^ Ian Sample (ngày 31 tháng 8 năm 2007). “Global food crisis looms as climate change and population growth strip fertile land”. The Guardian. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2008.

Đọc thêm sửa

Liên kết ngoài sửa