Tàu bay là loại khí cầu có thể lái được trong không trung.[1] Khí cầu được đưa lên cao nhờ những túi khí chứa đầy loại khí nhẹ hơn không khí xung quanh.

Một chiếc khinh khí cầu hiện đại, Zeppelin NT D-LZZF năm 2010

Chú thích

sửa