Tàu bay

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, tàu bay có thể dẫn đến:

Thực vật