Tàu bay

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Tàu bay (định hướng))

Trong tiếng Việt, tàu bay có thể dẫn đến:

Thực vật