Tâm

trang định hướng Wikimedia

Tâm có thể chỉ đến một trong các nghĩa sau:

  • "Tâm" : Bản thể chính mình