Tinh thần

trang định hướng Wikimedia

Tinh thần là từ thông dụng sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau với những ý nghĩa khác nhau bao gồm:

  • Linh hồn (spirit) trong quan niệm tâm linh, ví dụ tinh thần/ linh hồn bất diệt.
  • Tâm thần (mental)
  • Tâm trí (mind)
  • Ý chí (Volition), ví dụ ý chí sắt đá (a will of iron)
  • Nguyên tắc (principle), ví dụ dựa trên tinh thần/ nguyên tắc hợp tác lâu dài