Tên người Campuchia hay Tên người Khmer gần như luôn bao gồm hai phần: tên họtên gọi. Tên họ trước, tên gọi sau[1][2], người Campuchia không mang tên đệm[3]. Tuy nhiên, khi giao dịch với người nước ngoài, người Campuchia có thể đổi trật tự tên mình để cho tên họ đặt sau cùng[4].

Nói chung, tên gọi của phụ nữ Campuchia thường là đặt theo tên một thứ gì đó đẹp, trong khi tên gọi của nam giới thường mang nghĩa đạo đức, phẩm hạnh[3][5]. Tên họ của người Campuchia được đặt theo họ hay thậm chí tên gọi của cha[1] và nhìn chung là đơn âm[6]. Những tên họ phổ biến ở Campuchia là Chey, Im, Kim, Lim, Mao, Ouch, Oum, Seng, Soeur, và Sun.

Người Campuchia thường gọi nhau bằng tên gọi không hoặc có kèm theo từ nhân xưng chỉ thứ bậc; ít khi gọi nhau bằng tên họ[2][3].

Các dân tộc ít người ở Campuchia có thể có truyền thống đặt tên khác với người Khmer.

Tham khảo sửa

  1. ^ a b "Naming systems of the world" Lưu trữ 2008-04-23 tại Wayback Machine (self-published). Citing Huffman, Franklin Eugene. Cambodian names and titles. Institute of Far Eastern Languages, Yale University (1968). OCLC 20035170. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “huffman” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
  2. ^ a b Short, Philip. Pol Pot: Anatomy of a Nightmare. Macmillan (2006), p xv. ISBN 0-8050-8006-6. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “short” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
  3. ^ a b c Valerie Ooka Pang & Li-Rong Lilly Cheng. Struggling to Be Heard: The Unmet Needs of Asian Pacific American Children. SUNY Press (1998), p51. ISBN 0791438392.
  4. ^ Kershaw, Roger. Monarchy in South-East Asia: The Faces of Tradition in Transition. Routledge (2001), p xiv. ISBN 0415185319.
  5. ^ Asian American Community Mental Health Training Center. Bridging Cultures: Southeast Asian Refugees in America. University of Michigan (1983), p98. OCLC 10431338.
  6. ^ Mary Fong & Rueyling Chuang. Communicating Ethnic and Cultural Identity. Rowman & Littlefield (2003), p40. ISBN 074251739X.