Tô Tiên (chữ Hán giản thể: 苏仙区, bính âm: Suxian Qu) là một quận thuộc địa cấp thị Sâm Châu tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 1357 ki-lô-mét vuông, dân số 340.000 người (năm 2003). Mã số bưu chính là 423000. Chính quyền quận đóng ở. Về mặt hành chính, quận này được chia thành 2 nhai đạo, 8 trấn và 9 hương:

  • Nhai đạo biện sự xứ: Tô Tiên, Nam Tháp.
  • Trấn: Kiều Khẩu, Lương Điền, Thê Phượng Độ, Ao Thượng, Hứa Gia Động, bạch Lộc Động, Ngũ Lý Bài.
  • Hương: Cương Cước, Liêu Vương Bình, Mã Đầu Lĩnh, Hà Diệp Bình, Đường Khê, Thái Bình, Đặng Gia Đường, Liêu Gia Loan, Đại Khuê Thượng.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi