Mở trình đơn chính

Tôn Khuông (?-?, chữ Hán: 孙 匡), là con trai của lãnh chúa Tôn Kiên, em trai Tôn Sách, Tôn Quyền (hoàng đế đầu tiên nhà Đông Ngô). Sau khi cha ông mất chọn huynh trưởng Tôn Sách làm người kế vị tước Ngô Thành Hầu (乌程侯) nhưng Sách không nhận nhường lại cho ông.

Tôn Khuông
Hầu tước
Ngô Thành Hầu
Đăng quang191
Tiền nhiệmTôn Kiên
Thông tin chung
Thê thiếpTào phu nhân
Hậu duệ3 người con
Thân phụTôn Kiên
Thân mẫuNgô phu nhân

Cuộc sốngSửa đổi

Ông là con trai thứ tư của lãnh chúa Tôn Kiên với Ngô phu nhân là mẹ. Năm 191, Tôn Kiên tử trận ở trận Tương Dương và chọn con trai tưởng là Tôn Sách kế vị, nhưng Sách lại nhường lại cho ông chức Ngô Thành Hầu (乌程侯), ông mất năm 20 tuổi (nhưng không rõ năm sinh và năm mất)

Gia đìnhSửa đổi

Tôn Khuông kết hôn với Tào phu nhân (con gái của 1 người em trai Tào Tháo)

Chú thíchSửa đổi