Chiến tranh Ngô-Ngụy (222-225)

Chiến tranh Ngụy-Ngô hay Chiến dịch đánh Ngô của Tào Phi là trận chiến giữa 2 quốc gia Tào NgụyĐông Ngô (lúc này Tôn Quyền chỉ mới xưng Ngô Vương thần phục nhà Ngụy của Tào Phi đã xưng đế) thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Chiến tranh Ngụy - Ngô (222-225)
Một phần của Thời kỳ Tam Quốc
Thời gian 222 – 225
Địa điểm sông Dương Tử, Trung Hoa
Kết quả Đông Ngô chiến thắng
Tham chiến
Tào Ngụy Đông Ngô
Thục Hán
Chỉ huy và lãnh đạo
Tào Phi
Tào Hưu
Tào Chân
Vương Song
Giả Quỳ
Tôn Quyền
Trương Chiêu
Lục Tốn
Chu Phường
Lực lượng
30 vạn 10 - 20 vạn

Đây là cuộc chiến diễn ra ngay sau trận Di Lăng liên minh Tôn-Lưu được thiết lập trở lại, Tào Phi muốn lập công trong lúc ở ngôi hoàng đế nên đã tập hợp 30 vạn quân tấn công Đông Ngô (trước đó đã nghĩ cách đánh Thục nhưng bất thành). Trận chiến diễn ra từ năm 222 tới năm 225 được thể hiện ngắn gọn trong Tam Quốc diễn nghĩa hay Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Hoàn cảnhSửa đổi

Diễn biến và kết quảSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi