Tôn trọng là sự đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác, thể hiện lối sống văn hóa của mỗi người.[1][2]

Một bảng hiệu "Im lặng và tôn trọng" tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Definition of RESPECT”. Merriam Webster. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2017.
  2. ^ “Definition of "respect". Cambridge Dictionary. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2017.