Tù nhân là người đang bị giam giữ tại một nhà tù.

Thường các tù nhân bị giam giữ sau khi bị kết án tù giam. Ngoài ra còn có các loại tù nhân:

Tham khảo

sửa