Tương lai (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Tương Lai (định hướng))

Tương lai có thể là:

  • Tương lai, một khái niệm về thời gian về sau hoặc các sự kiện diễn ra sau này.
  • Tương Lai, một nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội Việt Nam