Tư Mã pháp (giản thể: 司马法; phồn thể: 司馬法; bính âm: Sīmǎ Fǎ) là một bộ binh pháp của Tư Mã Nhương Thư, được nằm trong Võ kinh thất thư của Trung Hoa cổ đại. Bộ binh pháp này được phát triển ở nước Tề trong suốt thế kỷ thứ 4 TCN vào giai đoạn giữa thời kỳ Chiến Quốc.

Tập tin:TuMaPhap.jpg
Tư Mã pháp

Cấu trúc

sửa

Tư Mã pháp gồm 5 thiên:

  • Nhân bản
  • Thiên tử
  • Định tước
  • Nghiêm vị
  • Dụng chúng

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa
  • Full text of the Simafa (Chinese)
  • The Seven Military Classics of Ancient China. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2014.