Tấn Thành hầu (chữ Hán: 晉成侯), tên thật là Cơ Phục Nhân (姬服人), là vị vua thứ tư của nước Tấn - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tấn Thành hầu
晉成侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tấn
Tiền nhiệmTấn Vũ hầu
Kế nhiệmTấn Lê hầu
Thông tin chung
Mất
Trung Quốc
Hậu duệ
Tên thật
Cơ Phục Nhân (姬服人)
Thụy hiệu
Thành hầu (成侯)
Chính quyềnnước Tấn
Thân phụTấn Vũ hầu

Tấn Thành hầu là con của Tấn Vũ hầu – vua thứ ba của nước Tấn.

Sử ký không nêu rõ thời gian ông làm vua nước Tấn bắt đầu và kết thúc khi nào. Các sự kiện lịch sử trong thời gian ông làm vua cũng không rõ. Sau khi ông mất, con ông là Cơ Tử Phúc lên nối ngôi, tức là Tấn Lê hầu.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa