Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc/
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Than Đá Mississippi Tournai trẻ hơn
Devon Thượng/
Muộn
Famenne 358.9 372.2
Frasne 372.2 382.7
Giữa Givet 382.7 387.7
Eifel 387.7 393.3
Hạ/
Sớm
Ems 393.3 407.6
Praha 407.6 410.8
Lochkov 410.8 419.2
Silur Pridoli không xác định
tầng động vật nào
già hơn
Phân chia kỷ Devon theo ICS năm 2017.[1]

Tầng Lochkov là một trong ba tầng động vật thuộc thế Tiền Devon. Nó kéo dài từ khoảng 416 ± 2,8 triệu năm trước (Ma) tới 411,2 ± 2,8 Ma. Nó là tầng đánh dấu sự xuất hiện của kỷ Devon, sau khi kết thúc thế Přídolí của kỷ Silur và tiếp theo nó là tầng Praha. Nó được đặt tên theo quận Lochkov ở tây nam Praha (Cộng hòa Séc). Tầng này bắt đầu khi có sự xuất hiện lần đầu tiên của động vật bút thạch (lớp Graptolithina) với danh pháp Monograptus uniformis và kết thúc khi có sự xuất hiện lần đầu tiên của động vật răng nón với danh pháp Eognathodus sulcatus

Tại Bắc Mỹ, tầng Lochkov được thay thế bằng Gedinnian hay Helderbergian.

Tham khảo sửa

  1. ^ “ICS Timescale Chart”. www.stratigraphy.org.


Kỷ Devon
Hạ/Tiền Devon Trung Devon Thượng/Hậu Devon
Lochkov Praha Eifel Givet Frasne Famenne
Ems